Genanvendelse af ressourcer i Field’s

1600 M3

VAND

380000 kw

VARME

23 tons

BIOAFFALD

Opsamles og anvendes i fiskebassiner og til vanding af frugt og grøntsager

Recirkuleres fra Bilka’s kølesystemer til opvarmning af drivhuset året rundt

Komposteres og anvendes som jord i produktionen af frugt og grøntsager