Lokale Fødevarer
Lokale Ressourcer

Refarmed genanvender bygningers overskudsressourcer til en low-impact fødevareproduktion

Læs mere

Refarmed gør sorte bygninger grønne

Bygninger bruger store mængder energi. De udleder varme, CO2, spildevand og producerer affald. Refarmed udvikler økonomisk og miljømæssigt bæredygtige løsninger til genanvendelse af bygningers overskudsressoucer.

Konceptet er enkelt: Vi udvikler low-impact bygningsintegrerede fødevareproduktioner, der udnytter den overskudsenergi, som bygninger i forvejen producerer. Resultatet er: Synlig CSR og reducering af energiforbrug og miljøafgifter er for både farm og ‘moderbygning’. Fødevarerne afsættes lokalt.

Fremtidens fødevarer

Black To Green

Innovationsfarm på Field’s tagterrasse

Refarmed er ved at iværksætte et bæredygtigt gartneri i Danmarks største shoppingcenter, Field’s i Ørestaden. Helt konkret opføres et 500m2 højteknologisk væksthus samt et 1000m2 frilandsareal til økologisk dyrkning, dyrehold og bier. Det 1.500m2 store anlæg bliver et åbent forsøgs- og oplevelsescenter for grøn teknologi og eksperimenterende dyrkningsmetoder inden for BIA-området samt en undervisningsplatform for lokale folkeskoleelever.

Ved hjælp af kompostering og varmegenvinding skal vi recirkulere noget af centerets energispild til en helårsproduktion af grønt og fisk på centerets offentligt tilgængelige tagterrasse. De fødevarer, der produceres på farmen, afsættes lokalt.

Projektet drives i samarbejde med Field’s Copenhagen og Institute of Global Food and Farming (IGFF) og er medfinansieret af Erhvervsstyrelsens pulje for Grøn Industrisymbiose. Projektet deltager i forskningsprojektet Bæredygtig Produktion 3.0 ved Aalborg Universitet.

Genanvendelse af ressourcer i Field’s

1600 m3

VAND

380000 kW

VARME

23 tons

BIOAFFALD

Opsamles og anvendes i fiskebassiner og til vanding af frugt og grøntsager

Recirkuleres fra Bilka’s kølesystemer til opvarmning af drivhuset året rundt

Komposteres og anvendes som jord i produktionen af frugt og grøntsager

Partnere

Team

Camilla Enge
Camilla EngeDirektør
camilla@refarmed.dk
Paul Rye Kledal
Paul Rye KledalProduktionsleder
Cand.oceon.agro
paul@igff.dk
Christel Pjetursson
Christel PjeturssonProduktudvikler
Industriel designer MDD
christel@refarmed.dk
Andreas P. Sveistrup
Andreas P. SveistrupWebudvikler
Multimediedesigner AK
andreas@refarmed.dk

Tak for prisen og for det gode samarbejde, Amager Rotary Klub ... Se mereSe mindre

På distriktskonferencen i dag den 30-9-17 i Stamhuset på Blegdamsvej vandt Refarmed prisen som bedste iværksætterprojekt i distrikt 1470. Sejt gået da de var oppe imod virkelig stærke konkurrent...

Se på Facebook
·Del

Spændende aften i går, hvor vi i selskab med Amager Rotary Klub og søsterklubberne på Amager, modtog en amar'kansk iværksætterpris foran et skarpt felt af andre start-ups.

Tak, ikke mindst til vores mentorer Hans og Asger.
... Se mereSe mindre

Rotaryklubberne på Amager afholdt igår den 12-9-17 vores store Iværksætterkonkurrence på Dragør Fort. Vinder blev 'Refarmed' ved Camilla Enge. Projektet med produktion af grøntsager og fisk i ...

Se på Facebook
·Del

Vermlandsgade 51
2300 København S

+45 6060 1379