Lokal mad
Lokale ressourcer

Refarmed genanvender bygningers overskudsressourcer til en low-impact gartneriproduktion

Læs mere

Zero waste gartnerier til erhvervsbygninger

Refarmed udvikler zero waste og bygningsintegrerede gartneriløsninger baseret på cirkulær økonomi.

Vi skaber symbioser mellem bygninger med store ressourcespild og gartnerier, hvor ressourcer som varme, vand og biomasse kan genanvendes til lokal fødevareproduktion og –forsyning. Det spild, der i dag finder sted igennem hele fødevarebranchens forsyningskæde, forvandles til værdi i form af timefriske fødevarer, større traceability, transparens og jord-til-bord oplevelser.

Dette tror vi er fremtiden for fødevarebranchen.

Fremtidens fødevarer

Prototype-projekt i shopping center

Vi forbereder lanceringen af vores første projekt – et 500m2 gartneri på en offentligt tilgængelig tagterrasse i shopping centret Field’s i Ørestaden. Overskudsvarme fra Bilka i bygningens stueetage vil opvarme væksthuset hele året og lokalt regnvand vil forsyne en akvaponisk produktion af fisk og planter. Der vil også blive anvendt bioaffald til kompostering. Fødevarerne afsættes lokalt, fortrinsvis til Bilka to etager under væksthuset.

Projektet bliver en udviklings- og demonstrationsplatform for løsninger, der skal bidrage til fremtidens klimavenlige fødevareproduktion og forsyning.

Genanvendelse af ressourcer i Field’s

1600 m3

VAND

380000 kW

VARME

23 tons

BIOAFFALD

Opsamles og anvendes i fiskebassiner og til vanding af frugt og grøntsager

Recirkuleres fra Bilka’s kølesystemer til opvarmning af drivhuset året rundt

Komposteres og anvendes som jord i produktionen af frugt og grøntsager

Team

Camilla Enge
Camilla EngeDirektør
Partner

camilla@refarmed.dk
Joah Illum Pinje
Joah Illum PinjeKommunikation & Marketing
Partner
joah@refarmed.dk
Thomas Lund JensenBygningskonstruktør
thomas@refarmed.dk

1 uge siden

Refarmed
Se på Facebook
·Del

7 måneder siden

Refarmed

Circul'R er en fransk netværksorganisation for veletablerede virksomheder og start-ups, der i samarbejde udvikler løsninger inden for den cirkulære økonomi.

I sidste uge var Circul'R og toppen af fransk erhvervsliv på en inspirationstur til Danmark, hvor de bl.a. andet mødte os.

Circul'R
Circul'R in Denmark 🇩🇰️

We estimate that today global agriculture is responsible for 20% of the total carbon emissions. There are several problems for biodiversity too, desertification and also water resources.

During our world tour, we discovered that solutions exist, and this week in Denmark we found one too ! Refarmed is a company that produces fruits & vegetable in urban farming, on the roofs of building that provide heat, water and biowaste which are sufficient resources to nurrish the production.

This is the future of our cities ! 🏡🏢🌳

Think about it, and have a cool Friday ;)

The Circul'R crew

-------------

Circul'R au Danemark 🇩🇰️

On considère aujourd'hui que l’agriculture mondiale est responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre. D’importantes problématiques se posent également en termes de biodiversité, de désertification ou de ressources en eau.

Pendant notre tour du monde, nous avons rencontré des entrepreneurs qui avaient des solutions. Les fermes urbaines en sont aussi une. Cette semaine au Danemark nous avons croisé Camila, qui travaille chez Refarmed, un concept génial de fermes qui se placent sur les toits des bâtiments tout en utilisant ses ressources (chaleur, eau et biodéchets). Toutes les ressources sont sur place pour alimenter la production !

C'est ça le futur de nos villes ! 🏡🏢🌳

Une belle fin de semaine à tous ! ;)

La team Circul'R
... Se mereSe mindre

Se på Facebook
·Del

Vermlandsgade 51
2300 København S

+45 6060 1379